Ok, rozumiem
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Warunki dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki. Więcej o cookie...

Siła
doświadczenia

CO NOWEGO W ODNOWIE?10 sierpnia 2022

Informacja dla akcjonariuszy.

Zarząd Odnowa S.A. w Opolu, KRS 0000948936, („Spółka”) składa ofertę objęcia 1.354.218 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, w ramach subskrypcji zamkniętej.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w oparciu o uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24.06.2022. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o 1.354.218 zł. Prawu poboru podlega 1.354.218 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.354.218 zł. Cena emisyjna akcji serii B to 1 zł za jedną akcję. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 79 akcji serii B. 1 prawo poboru przysługuje na każdą 1 akcję Spółki posiadaną 27.06.2022.

Ostateczną liczbę przydzielanych akcji ustala się przez pomnożenie liczby praw poboru, objętych zapisami złożonymi przez daną osobę, przez liczbę 79. Wpłaty na akcje w kwocie 1 zł za każdą akcję, powinny być dokonane na rachunek Spółki o numerze 09114010780000589909002001, w terminie od dnia 12.08.2022 do dnia 05.09.2022 wraz ze złożeniem w tym samym terminie zapisu na akcje. Formularz zapisu na akcje serii B jest dostępny pod adresem siedziby Spółki: 45-011 Opole, ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16.

Brak złożenia Spółce zapisu lub dokonania wpłaty na akcje serii B do dnia 05.09.2022 powoduje wygaśnięcie prawa poboru. Dokonanie wpłaty na akcje w części jest podstawą przydziału akcji w liczbie odpowiadającej wpłacie. Zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem, jeśli do dnia 31.12.2022 nie zostanie złożony przez Spółkę wniosek o rejestrację emisji akcji serii B.

Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi do 13.10.2022 r.

zobacz: Monitor sądowy i gospodarczy...